Obrazac KMPDV

Ovaj obrazac je prestavo da važi usvajanjem Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2013)


Google Docs Viewer