Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Na osnovu člana 27a stav 4. Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/10, 24/11 i 100/11), Vlada objavljuje

 

USKLAĐENE DINARSKE IZNOSE POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA

“Sl. glasnik RS” br. 120/2012

 

1. Dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara propisani Zakonom o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/10, 24/11 i 100/11), za plaćanje poreza za 2013. godinu, usklađuju se indeksom potrošačkih cena koji je objavio Republički zavod za statistiku, za period od 1. decembra 2011. godine do 30. novembra 2012. godine, tako da glase:

 


usklađeni iznosi
poreza u dinarima

1) u članu 4. stav 1:


– porez iz tačke 1. podtačka 1)

1.150

– porez iz tačke 1. podtačka 2)

2.250

– porez iz tačke 1. podtačka 3)

4.970

– porez iz tačke 1. podtačka 4)

10.190

– porez iz tačke 1. podtačka 5)

50.350

– porez iz tačke 1. podtačka 6)

102.050

– porez iz tačke 1. podtačka 7)

210.920

– porez iz tačke 2. podtačka 1)

1.350

– porez iz tačke 2. podtačka 2)

2.250

– porez iz tačke 2. podtačka 3)

3.400

– porez iz tačke 2. podtačka 4)

6.800

– porez iz tačke 2. podtačka 5)

8.330

– porez iz tačke 2. podtačka 6)

11.890

2) u članu 15. stav 2:


– porez iz tačke 1. podtačka 1)

3.570

– porez iz tačke 1. podtačka 2)

5.350

– porez iz tačke 1. podtačka 3)

7.730

– porez iz tačke 1. podtačka 4)

11.890

– porez iz tačke 1. podtačka 5)

23.790

– porez iz tačke 1. podtačka 6)

35.680

– porez iz tačke 2. podtačka 1)

5.940

– porez iz tačke 2. podtačka 2)

8.330

– porez iz tačke 2. podtačka 3)

11.890

– porez iz tačke 2. podtačka 4)

17.840

– porez iz tačke 2. podtačka 5)

28.550

– porez iz tačke 2. podtačka 6)

42.820

– porez iz tačke 3. podtačka 1)

7.730

– porez iz tačke 3. podtačka 2)

13.080

– porez iz tačke 3. podtačka 3)

17.840

– porez iz tačke 3. podtačka 4)

35.680

– porez iz tačke 3. podtačka 5)

59.470

– porez iz tačke 4. podtačka 1)

14.280

– porez iz tačke 4. podtačka 2)

20.220

– porez iz tačke 4. podtačka 3)

29.730

– porez iz tačke 4. podtačka 4)

44.010

– porez iz tačke 4. podtačka 5)

65.420

– porez iz tačke 5. podtačka 1)

5.940

– porez iz tačke 5. podtačka 2)

8.920

– porez iz tačke 5. podtačka 3)

13.080

– porez iz tačke 5. podtačka 4)

19.030

– porez iz tačke 5. podtačka 5)

27.360

– porez iz tačke 5. podtačka 6)

38.070

– porez iz tačke 6. podtačka 1)

10.710

– porez iz tačke 6. podtačka 2)

19.030

– porez iz tačke 6. podtačka 3)

23.790

– porez iz tačke 6. podtačka 4)

29.730

– porez iz tačke 6. podtačka 5)

38.070

– porez iz tačke 6. podtačka 6)

47.580

– porez iz tačke 7. podtačka 1)

21.410

– porez iz tačke 7. podtačka 2)

27.360

– porez iz tačke 7. podtačka 3)

34.500

– porez iz tačke 7. podtačka 4)

42.820

– porez iz tačke 7. podtačka 5)

57.090

– porez iz tačke 8. podtačka 1)

59.470

– porez iz tačke 8. podtačka 2)

83.260

– porez iz tačke 8. podtačka 3)

113.000

– porez iz tačke 8. podtačka 4)

142.740

– porez iz tačke 8. podtačka 5)

237.900

– porez iz tačke 9.

1.190

3) u članu 19. stav 1:


– porez iz tačke 1. podtačka 1)

1.009.680

– porez iz tačke 1. podtačka 2)

2.019.390

– porez iz tačke 1. podtačka 3)

2.524.240

– porez iz tačke 1. podtačka 4)

3.029.080

– porez iz tačke 2. podtačka 1)

605.830

– porez iz tačke 2. podtačka 2)

1.009.680

4) u članu 24. stav 1:


– porez iz tačke 1)

12.060

– porez iz tačke 2)

4.820

u stavu 2:


– porez iz tačke 1)

3.270

– porez iz tačke 2)

16.280

 

2. Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara iz tačke 1. primenjivaće se od 1. januara 2013. godine.

 

3. Usklađene dinarske iznose poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.