Obrazac POR-1 - prethodna godina srpski-francuski jezikGoogle Docs Viewer