Pravilnik o utvrđivanju osnovice na koju se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje

Na osnovu člana 29. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05 i 62/06) i člana 205. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 107/05 i 109/05 - ispravka), Upravni odbor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, na sednici od 19. marta 2007. godine, doneo je

 

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU OSNOVICE NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

"Sl. glasnik RS", br. 24/2006 i 33/2007

 

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se mesečna osnovica doprinosa na koju se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: osnovica doprinosa), za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje na osnovu zakona kojim se uređuje obavezno zdravstveno osiguranje.

Član 2

Osnovicu doprinosa iz člana 1. ovog pravilnika čini najniža mesečna osnovica doprinosa utvrđena zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Član 3

Na osnovicu doprinosa iz člana 2. ovog pravilnika, lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje plaćaju doprinos do 15. u mesecu za prethodni mesec na propisani uplatni račun za obavezno zdravstveno osiguranje.

Član 4

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

 

Pravilnik o izmeni Pravilnika o utvrđivanju osnovice na koju se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje

"Sl. glasnik RS", br. 33/2007

Član 2

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. maja 2007. godine.