Zakon o akcizama‎ > ‎

Usklađeni dinarski iznosi akciza iz čl. 12, 12a i 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2012. godini


Na osnovu člana 17. st. 1. i 5. i člana 40v st. 1. i 2. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12 i 119/12) i člana 28. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, broj 93/12), Vlada objavljuje

 

USKLAĐENE DINARSKE IZNOSE AKCIZA IZ ČL. 12, 12A I 40G ZAKONA O AKCIZAMA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2012. GODINI

 

1. Dinarski iznosi akciza iz čl. 12, 12a i 40g Zakona o akcizama, usklađeni godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2012. godini, saglasno članu 17. st. 1. i 5. i članu 40v st. 1. i 2. Zakona o akcizama, su:

Proizvodi

Usklađeni iznos akcize

Alkoholna pića:


1) rakije:

– od voća, grožđa, specijalne rakije

– od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina

117,27 din/lit.

297,52 din/lit.

2) žestoka alkoholna pića i likeri

190,69 din/lit.

3) niskoalkoholna pića

19,58 din/lit.

4) pivo

22,17 din/lit.

Duvanske prerađevine:


– cigare i cigarilosi

21,07 din/kom.

 

2. Usklađeni dinarski iznosi akciza iz tačke 1. primenjuju se od 26. januara 2013. godine.