Lista gasnih ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona koja se koriste u industrijske svrhe


LISTA GASNIH ULJA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 3) ZAKONA KOJA SE KORISTE U INDUSTRIJSKE SVRHE

Tarifna oznaka

Gasna ulja

2710 19 43 00

ostala teška ulja, gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora ne preko 0,001% po masi, osim gasnih ulja navedenih u članu 6. stav 2. tačka 1) Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla

2710 19 46 00

ostala teška ulja, gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora preko 0,001% po masi, ali ne preko 0,002% po masi, osim gasnih ulja navedenih u članu 6. stav 2. tačka 2), Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla

2710 19 47 00

ostala teška ulja, gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora preko 0,002% po masi, ali ne preko 0,1% po masi, osim gasnih ulja navedenih u članu 6. stav 2. tačka 2) Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla

2710 19 48 00

ostala teška ulja, gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora preko 0,1% po masi

2710 20 11 00

gasna ulja, sa sadržajem sumpora ne preko 0,001% po masi, osim gasnih ulja navedenih u članu 6. stav 2. tačka 1) Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla

2710 20 15 00

gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,001% po masi, ali ne preko 0,002% po masi, osim gasnih ulja navedenih u članu 6. stav 2. tačka 2) Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla

2710 20 17 00

gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,002% po masi, ali ne preko 0,1% po masi, osim gasnih ulja navedenih u članu 6. stav 2. tačka 2) Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla

2710 20 19 00

gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,1% po masi