Subpages

Item
Nacrt Zakona izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
Nacrt Zakona o računovodstvu
Nacrt Zakona o reviziji
Nacrt Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
Nacrt Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga
Nacrt zakon o privremenim ograničenjima prava
Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku - Predlog
Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
Predlog Zakona o objavljivanju zakona i drugih akata
Predlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Gruzije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu
Predlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kanade o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu
Predlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade države Palestine o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak
Predlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu
Predlog Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
Predlog Zakona o zateznoj kamati
1-21 of 21