Korisni podaci‎ > ‎

Podaci o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. jula 2012. do 31. decembra 2012. godine


Na osnovu člana 3. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stanovanju („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, 84/92 – ispravka, 33/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 46/94, 47/94 – ispravka, 48/94 – dr. zakon, 44/95 – dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 – dr. zakon i 99/11),

Republički zavod za statistiku objavljuje

 

PODATKE O KRETANJU PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA I O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U REPUBLICI SRBIJI OD 1. JULA 2012. DO 31. DECEMBRA 2012. GODINE

 "Sl. glasnik RS" br. 08/2013

 


indeks XII 2012/VI 2012

u %

Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa

110.8

10.8

Potrošačke cene

106.6

6.6