Najniža osnovica doprinosa od 01.02.2012.


Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11 i 101/11), Ministar finansija utvrđuje i objavljuje

 

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

 

1. Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 19.498 dinara.

2. Iznos iz tačke 1. primenjuje se od 1. februara 2012. godine.