Najniža osnovica doprinosa od 01.08.2012.


Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11 i 101/11) i člana 24. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US), Ministar finansija utvrđuje i objavljuje

 

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

 

1. Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 20.224 dinara.

2. Iznos iz tačke 1. primenjuje se od 1. avgusta 2012. godine.