Najniža osnovica doprinosa od 01.02.2013.


Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11 i 101/11), Ministar finansija i privrede utvrđuje i objavljuje

 

IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

„Sl. glasnik RS“, br. 10/2013 od 30.01.2012. godine

 

1. Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 21.216 dinara.

2. Iznos iz tačke 1. primenjuje se od 1. februara 2013. godine.