Korisni podaci‎ > ‎

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u 2012. godini

Mesec

Indeksi

„Sl. glasnik RS”

u odnosu na prethodni mesec

od početka 2012. do meseca u 2012.

u odnosu na isti mesec u 2011.

Januar

100,1

100,1

105,6

13/12

0,1%

0,1%

5,6%

Februar

100,8

100,9

104,9

19/12

0,8%

0,9%

4,9%

Mart

 101,1

102,0

103,2

31/12

1,1% 

2,0% 

 3,2%

April

100,6 

102,6 

 102,7

49/12

0,6% 

2,6% 

 2,7%

Maj

101,4 

104,1

103,9

58/12

1,4 %

4,1% 

3,9% 

Jun

101,1 

105,2

105,5

67/12

1,1%

5,2%

5,5%

Jul

 100,1

105,4 

106,1 

80/12

 0,1%

 5,4%

 6,1%

Avgust

  101,6

107,1

107,9

89/12

  1,6%

 7,1%

 7,9% 

Septembar

102,3 

109,6

110,3 

99/12

2,3% 

9,6%

10,3% 

Oktobar

102,8

112,7

112,9 

108/12

2,8% 

12,7%

12,9% 

Novembar

100,0 

112,6

111,9

118/12

0,0% 

12,6% 

11,9%

Decembar

99,60

112,2

112,2 

3/2013

 -0,4%

12,2% 

12,2%