Vesti‎ > ‎

Usvojene izmene 6 poreskih zakona, Pravilnik o obrascima za porez na imovinu i Uredbe o prometu sa teritorijom APKM

posted 19 Dec 2013, 07:37 by Poreski Savetnik   [ updated 19 Dec 2013, 11:56 ]

U "Sl. glasniku RS", br. 108/2013 objavljene su izmene i dopune sledećih poreskih zakona:

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
  • Zakon o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
kao i
  • Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu


U "Sl. glasniku RS", br. 111/2013 objavljene su sledeće uredbe:

  • Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
  • Uredba o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
  • Uredba o izmenama Uredbe o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija

Prečišćeni tekstovi: