Vesti‎ > ‎

U "Sl. glasniku RS", br. 57/2014 objavljene izmene i dopune zakona koji reguliše oblast poreza na dohodak i oblast doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

posted 1 Jun 2014, 09:28 by Poreski Savetnik   [ updated 1 Jun 2014, 09:29 ]