Vesti‎ > ‎

"U Sl. glasniku RS" br. 25/2013 objavljenje izmene i dopune Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

posted 19 Mar 2013, 12:51 by Poreski Savetnik