Vesti‎ > ‎

Ukinuta je obaveza upotrebe pečata u PDV prijavama

posted 15 Jan 2013, 12:57 by Poreski Savetnik   [ updated 19 Jan 2013, 12:39 ]
Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV - objavljem u Sl. glasniku RS br. 123/2012, stupio na snagu 01.01.2013. godine

Neke od izmena - Ukinuta je obaveza uporebe pečata i promenje naziv organa kojem se podnose prijave: Ministarstvo finansija i privrede, umesto Ministarstvo finansija.

Novi obrasci uz ovaj Pravilnik:
Obrazac ZBPDV
Obrazac PPPDV
Obrazac PEPDV
Obrazac PBPDV
Obrazac EPPDV