Vesti‎ > ‎

Saopštenje Poreske uprave o preknjižavanju po službenoj dužnosti ukoliko je 30.05.2013. god. izvršena isplate zarade "po starom"

posted 31 May 2013, 15:42 by Poreski Savetnik

Sa web sajta Poreske uprave od 30.05.2013. godine:

SVIM MEDIJIMA


SAOPŠTENjE

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, stopa poreza na zarade smanjena je sa 12 na 10%, a zakonom o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, za penzijsko i invalidsko osiguranje povećana je stopa sa 22 na 24%.

Imajući u vidu da su neki obveznici izvršili isplate zarada danas 30.05.2013, sa obračunom poreza na zarade od 12% umesto sa stopom od 10% kao i da su izvršili obračun doprinosa po stopi od 22 umesto 24%, obaveštavamo Vas da će Poreska uprava – Centrala izvršiti preknjižavanje po službenoj dužnosti u iznosu od 2% sa poreza na zarade na doprinose PIO.

Poreski obveznici koji su danas izvršili isplate zarada i predali poreske prijave, treba da podnesu Izmenjenu poresku prijavu, a one koji su izvršili isplatu a još nisu predali prijavu, potrebno je da predaju ispravnu prijavu.


Biro za informisanje
Comments