Vesti‎ > ‎

Od 01. februara 2013. povećanje mesečne zarade od 114,48 dinara neto

posted 13 Feb 2013, 09:47 by Poreski Savetnik

Ovo bi mogao da bude interesantan novinski naslovi. Npr:

 

Veča zarada za 114,48 dinara

 

U pitanju je u stvari povećanje neoporezivog dela zarade sa 7.822 na 8.776 dinara, koji je objavljen u Sl. glasniku RS 8/2013, a što će dovesti da svima kojima je plata ugovorena u bruto iznosu mesečan zarada bude veća za 114,48 dinara.

Upravo za ovaj iznos od 114,48 dinara će se smanjiti i iznos poreza na zarade za jedan mesec.

U obračunima niže je dat pregled iznosa neto zarade sa neoporezivim delom od 7.822 i neoporezivim delom od 8.776 dinara.

Međutim, ukoliko je zarada ugovorena u neto iznosu, povećanje neoporezivog dela neće dovesti do povećanja zarade.

OBRAČUN  A: Od 01.02.2012. do 31.01.2013. godine

Red. br.

 Opis

 Iznos

1

2

3

1

Bruto

50.000,00

 


 

2

Neoporezivi deo

7.822,00

3

Porez ((1 - 2) x 12%)

5.061,36

4

Doprinosi na teret zaposlenog (1 x 17,9%)

8.950,00

5

Doprinosi na teret poslodavca (1 x 17,9%)

8.950,00

 


 

6

Neto (1 - 3 - 4)

35.988,64
OBRAČUN  B: Od 01.02.2013. godine

Red. br.

 Opis

 

1

2

3

7

Bruto

50.000,00

 


 

8

Neoporezivi deo

8.776,00

9

Porez ((7 - 8) x 12%)

4.946,88

10

Doprinosi na teret zaposlenog (7 x 17,9%)

8.950,00

11

Doprinosi na teret poslodavca (7 x 17,9%)

8.950,00

 


 

12

Neto (7 - 9 - 10)

36.103,12
Razlika u Obračunu A i Obračunu B

 

 

Povećanje neto zarade (12 - 6)

114,48

 

Smanjenje poreza (9 - 3)

-114,48