Vesti‎ > ‎

Novo! Objavljen predlog obrasca jedinstvene poreske prijave - PPP-PD i Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku

posted 13 Aug 2013, 12:52 by Poreski Savetnik   [ updated 13 Aug 2013, 12:53 ]

Na web sajtu Poreske uprave Republike Srbije objavljeni su sledeći dokumenti:

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku - Predlog
    Obrazac PPP-PD - Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima - Predlog
    Obrazac PP-PD S - Poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima koji su dospeli za plaćanje do 31.12.2013 - Predlog
    Obrazac PPP-PO - Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku - Predlog
    Katalog vrste prihoda - prihodi iz radnog odnosa - Predlog
    Katalog vrste prihoda - prihodi van radnog odnosa - Predlog