Vesti‎ > ‎

Novi Zakoni i Odluka NBS

posted 20 Jul 2013, 11:00 by Poreski Savetnik   [ updated 20 Jul 2013, 11:19 ]

U "Sl. glasniku RS" br. 63/2013 oblajveljni su sledeći propisi:

Zakon o računovodstvu
Zakon o reviziji
Zakon o faktoringu
Zakon o budžetskom sistemu

Odluka o postupanju s novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan