Vesti‎ > ‎

Novi poreski propisi i poreske prijave

posted 18 Jul 2013, 13:45 by Poreski Savetnik   [ updated 23 Jul 2013, 15:32 ]

Uskoro prečišćeni tekstovi i novi obrasci

Sl. glasnik RS, br. 59/2013:
  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
  • Uredba o dopuni Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase

Sl. glasnik RS, br. 61/2013: