Vesti‎ > ‎

Novi obrasci poreskih prijava

posted 5 Jan 2013, 11:39 by Poreski Savetnik
Obrazac DPDL - DIVIDENDA ČLANA PRIVREDNOG DRUŠTVA U LIKVIDACIJI
Obrazac LNPDV - NALOG ZA NABAVKU DOBARA I USLUGA I UVOZ DOBARA, BEZ PDV, ZA LIČNE POTREBE NOSIOCA PRAVA
Obrazac PDPO - ZBIRNA PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA
Obrazac PII - POTVRDA O IZVRŠENOM IZVOZU
Obrazac PPKD - PORESKA PRIJAVA ZA OBRAČUN POREZA NA PRIHODE KOJE PO OSNOVU KAPITALNIH DOBITAKA OSTVARUJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE
Obrazac SNPDV - SLUŽBENI NALOG ZA NABAVKU DOBARA I USLUGA I UVOZ DOBARA, BEZ PDV