Vesti‎ > ‎

Neoporezivi deo dnevnice za službeno putovanje u zemlji veći od neoporezivog dela dnevnice za službeni put u inostranstvo - 2.168 dinara vs. 15 eur

posted 8 Oct 2015, 08:38 by Poreski Savetnik   [ updated 8 Oct 2015, 08:39 ]
Usvajanjem poslednjih izmena i dopuna Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika koje stupaju na snagu 14.10.2015. godine, neoporezivi deo dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo je za sve države smanjen na jedinstven iznos od 15 EUR.

Podsećamo da je do sada neoporezivi deo dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo bilo propisano i do iznosa od 140 USD (za Tokio).

Na ovaj način, dolazi do situacije da je neoporezivi deo dnevnice za službeno putovanje u zemlji veći od neoporezivog dela dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo. Ova nelogičnost se jedino može otkloniti izmenama odredbe čl. 18 st. 1 tač. 2 Zakona o porezu na dohodak građana.