Vesti‎ > ‎

Narodna Skupština usvojila izmene i dopune šest poreskih zakona

posted 30 May 2013, 14:24 by Poreski Savetnik   [ updated 31 May 2013, 15:00 ]
Prečišćeni tekstovi zakona:

Zakon o akcizama
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Zakon o porezu na dobit pravnih lica
Zakon o porezima na imovinu
Zakon o porezu na dohodak građana