Vesti


Formula za preračunavanje dnevnice za službeni put u inostranstvo iz bruto u neto (i iz neto u bruto)

posted 8 Oct 2015, 15:23 by Poreski Savetnik   [ updated 8 Oct 2015, 15:24 ]B
=  (N - 1,5 eur) / 0,9


N = 0,9 x B + 1,5 eur


Legenda:

    N – neto dnevnica

    B – bruto dnevnica

Neoporezivi deo dnevnice za službeno putovanje u zemlji veći od neoporezivog dela dnevnice za službeni put u inostranstvo - 2.168 dinara vs. 15 eur

posted 8 Oct 2015, 08:38 by Poreski Savetnik   [ updated 8 Oct 2015, 08:39 ]

Usvajanjem poslednjih izmena i dopuna Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika koje stupaju na snagu 14.10.2015. godine, neoporezivi deo dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo je za sve države smanjen na jedinstven iznos od 15 EUR.

Podsećamo da je do sada neoporezivi deo dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo bilo propisano i do iznosa od 140 USD (za Tokio).

Na ovaj način, dolazi do situacije da je neoporezivi deo dnevnice za službeno putovanje u zemlji veći od neoporezivog dela dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo. Ova nelogičnost se jedino može otkloniti izmenama odredbe čl. 18 st. 1 tač. 2 Zakona o porezu na dohodak građana.

Vest sa sajta APR-a: Produženje roka za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe do 31. marta 2015.

posted 4 Feb 2015, 06:09 by Poreski Savetnik   [ updated 4 Feb 2015, 06:10 ]

Vest sa sajta APR-a koja je objavljena 04. februara 2015. godine:

Produženje roka za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe do 31. marta 2015. - 4. februar 2015

Agencija za privredne registre obaveštava sve obveznike primene Zakona o računovodstvu, da je Ministarstvo finansija dalo preporuku Agenciji za privredne registre da, izuzetno, rok za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe za 2014. godinu, bude produžen do 31. marta 2015. godine.

Produženje roka za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe uslovile su objektivne okolnosti koje prate uspostavljanje veoma složenog Posebnog informacionog sistema Agencije, koji treba da podrži potpuno elektronsku komunikaciju sa obveznicima primene Zakona o računovodstvu, koji je propisao:

  • potpuno novi sistem finansijskog izveštavanja čije bliže uređivanje prati 30 podzakonskih akata,
  • potpunu transparentnost svih finansijskih izveštaja i dokumentacije,
  • finansijski izveštaj kao elektronski dokument potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika,
  • dostavljanje finansijskih izveštaja i dokumentacije Agenciji isključivo u elektronskom obliku.

Složenost ovog sistema povećava i odredba Zakona o računovodstvu koja propisuje da mikro pravna lica mogu, i u 2015. godini, svoje izveštaje za statističke i druge potrebe i finansijske izveštaje sa dokumentacijom, da dostave i u:

  • hibridnom obliku (elektronskom i papirnom obliku istovremeno), odnosno u elektronskom obliku ali bez kvalifikovanog elektronskog potpisa zakonskog zastupnika, koji te izveštaje potpisuje svojeručnim potpisom i Agenciji dostavlja poštom, i
  • samo u papirnom obliku, koje zakonski zastupnik potpisuje svojeručnim potpisom i Agenciji dostavlja poštom.

Agencija će potpunu funkcionalnost Posebnog informacionog sistema obezbediti do 28. februara 2015. godine, i zajedno sa Tehničkim uputstvom za njegovu primenu, obveznicima primene Zakona o računovodstvu staviti na raspolaganje.

Na kraju, podsećamo i, da prema dostupnim informacijama, značajan broj obveznika primene Zakona o računovodstvu još uvek nije obezbedio kvalifikovani elektronski potpis zakonskog zastupnika, pa je produženjem roka ostavljeno dodatno vreme da tu obavezu ispune.

Izmene tzv. Uredbe o paušalnom oporezivanju

posted 16 Dec 2014, 11:49 by Poreski Savetnik   [ updated 16 Dec 2014, 11:50 ]

U "Sl. glasniku RS", br. 135/2014 objavljena Uredba o izmeni tzv. Uredbe o paušalnom oporezivanju.

Prečišćen tekst: Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

Nacrt zakon o privremenim ograničenjima prava

posted 15 Dec 2014, 14:15 by Poreski Savetnik   [ updated 15 Dec 2014, 14:16 ]

Na sajtu Ministarstva privrede objavljen Nacrt zakon o privremenim ograničenjima prava

Novi poreski propisi - Izmene ZPPPA i tzv. Uredbe o fiskalnim kasama

posted 15 Oct 2014, 14:34 by Poreski Savetnik   [ updated 15 Oct 2014, 14:35 ]

Uredba o izmeni Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase ("Sl. glasnik RS", br. 100/2014)

Zakon o izmeni Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 105/2014)

Od septembarske zarade propisan sadržaj obračuna zarade, odnosno naknade zarade

posted 1 Sept 2014, 13:16 by Poreski Savetnik   [ updated 1 Sept 2014, 13:16 ]

„Službenom glasniku RS”, br. 90/14 od 27.08.2014. godine objavljen je Pravilnik o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade.

Propisano je da se Pravilnik primenjuje počev od isplate zarade, odnosno na naknade zarade za septembar 2014. godine.

1-10 of 92