Vaš poreski savetnik u Srbiji. Pružamo usluge poreskog savetovanja.
Tax advisory in Serbia.

Kontaktirajte nas:
poreski@savetnik.rs
U saradnji sa DMK Tax & Finance  www.dmk.rs


Poreski Savetnik
poreski.savetnik.rs

Novo na sajtu

 • Formula za preračunavanje dnevnice za službeni put u inostranstvo iz bruto u neto (i iz neto u bruto) B =  (N - 1,5 eur) / 0,9N = 0,9 x B + 1,5 eurLegenda:    N – neto dnevnica     B – bruto dnevnica
  Posted 8 Oct 2015, 15:24 by Poreski Savetnik
 • Neoporezivi deo dnevnice za službeno putovanje u zemlji veći od neoporezivog dela dnevnice za službeni put u inostranstvo - 2.168 dinara vs. 15 eur Usvajanjem poslednjih izmena i dopuna Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika koje stupaju na snagu 14.10.2015. godine, neoporezivi deo dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo je za sve države smanjen na jedinstven iznos od 15 EUR.Podsećamo da je do sada neoporezivi deo dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo bilo propisano i do iznosa od 140 USD (za Tokio).Na ovaj način, dolazi do situacije da je neoporezivi deo dnevnice za službeno putovanje u zemlji veći od neoporezivog dela dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo. Ova nelogičnost se jedino može otkloniti izmenama odredbe čl. 18 st. 1 tač. 2 Zakona o porezu na dohodak građana.
  Posted 8 Oct 2015, 08:39 by Poreski Savetnik
 • Na sajtu APR-a postavljen posebni informacioni sistem Agencije za unos i dostavljanje izveštaja i dokumentacije za 2014. Link:https://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/Tehničko uputstvo:http://www.apr.gov.rs/portals/0/gfi%202015/tehnickadokumentacija/tehnicko%20uputstvo.pdf
  Posted 3 Mar 2015, 14:20 by Poreski Savetnik
 • Vest sa sajta APR-a: Produženje roka za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe do 31. marta 2015. Vest sa sajta APR-a koja je objavljena 04. februara 2015. godine:Produženje roka za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe do 31. marta 2015. - 4. februar 2015 Agencija za privredne registre obaveštava sve obveznike primene Zakona o računovodstvu, da je Ministarstvo finansija dalo preporuku Agenciji za privredne registre da, izuzetno, rok za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe za 2014. godinu, bude produžen do 31. marta 2015. godine. Produženje roka za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe uslovile su objektivne okolnosti koje prate uspostavljanje veoma složenog Posebnog informacionog sistema Agencije, koji treba da podrži potpuno elektronsku komunikaciju sa obveznicima primene Zakona o računovodstvu, koji je propisao: potpuno novi sistem finansijskog izveštavanja čije bliže uređivanje prati 30 ...
  Posted 4 Feb 2015, 06:10 by Poreski Savetnik
 • U "Sl. glasniku RS", br. 142/2014 objavljene izmene poreskih zakona i Zakon o PIO Prečišćeni tekstovi:Zakon o porezu na dodatu vrednostZakon o porezu na dobit pravnih licaZakon o akcizamaZakon o budžetskom sistemuZakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
  Posted 12 Jan 2015, 15:01 by Poreski Savetnik
Showing posts 1 - 5 of 92. View more »

Poreski zakoni u Srbiji sa podzakonskim aktima i obrascima poreskih prijava (kliknite za više detalja):

Poreski Savetnik


Subpages (1): Kontakt